Afsluttede projekter

Beskyttet: Beskyttet: Udarbejdelse af ny partsfordeling i Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune – Div. arbejdsdokumenter og udkast 2023

31. december 2023

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Læs mere

Åbent Hus – torsdag, den 28/9 2023 – kl. 10-23.

29. august 2023

Jubilæum – 25 år – Åbent Hus, den 28. sept. 2023. I anledning af, at PV\ Natur & Miljø Rådgivning , cvr. 21150185 i morgen den 29.09.2023 passerer 25 års dagen for virksomhedens opstart i 1998 holdes der Åbent Hus på adressen Katballevej 14, 8800 Viborg, Adressen er i Lysgård ved Hovedvej 13, ca. 2…

Læs mere

Udarbejdelse af partsfordeling for vandløb i Billund Kommune

4. maj 2022

Udarbejdelse af ny partsfordeling for det private vandløb Vesterbæk på en 1,9 km delstrækning øst for Vorbasse i Billund kommune. For Billund kommune skal udarbejdes forslag til nye vedligeholdelses bestemmelser for det private vandløb Vesterbæk, der er rørlagt med Ø 100 cm rør på en 763 m delstrækning (st. 1.137-1.900). Vandløbet ligger med ringe faldforhold…

Læs mere

Hundsø Detailplan og Anlæg

13. juni 2020

Hundsø Detailplan og Anlæg har ligeledes omfattet detailplanlægning og anlæg/ tilsyn af Biskæret vådområde umiddelbart SØ for Hundsø (Foto øverts tv.). Fælles indvielse den 3/12 2017.

Læs mere

Vådområdeprojekt Porsmose forundersøgelse

12. juni 2020

For Morsø Kommune er gennemført en forundersøgelse af et vådområdeprojekt i Porsmose ved Glomstrup Vig.

Læs mere
Dokumentation af jordprofil ved puljet jordprøvetagning

Okkerforundersøgelser Åbenrå Kommune

11. juni 2020

Gendræning af okkerpotentielle arealer for private lodsejere.

Læs mere

Regulering af Bjiselbæk

25. maj 2020

Detailplan og partsfordeling regulering af Bjiselbæk (Aabenraa Kommune)

Læs mere