Vådområdeprojekt Porsmose forundersøgelse

IMG_07221_dok

For Morsø Kommune er gennemført en forundersøgelse af et vådområdeprojekt i Porsmose ved Glomstrup Vig.

Projektforundersøgelsen er gennemført og afrapporteret som én forundersøgelse benævnt “Porsmose – Glomstrup Kær Sø” og er defineret ved samlede projektområder omkring Dushøj bæk på 50,8 ha, delvist beliggende i Natura 2000 område.