Fra pressen

Byggemøder i anlægsfasen

16. juli 2020

Byggemødet 8.april 2019 i vådområdeprojektet Sillerslev Ørding Kær. Parterne i projektet mødtes ved pumpehuset for at diskutere, hvordan afløbet fra det ny vådområde skal etableres. Fra venstre er det Jacob V. D. Bruun, projektleder i Morsø Kommune, Niels Pöckel, formand for Sillerslev Ørding Kær landvindingslag, Kristian Skou Pedersen, fra Nr. Nebel Entreprenørforretning, Peder Vagn Nielsen, rådgivende konsulent i PV Natur og Miljø Rådgivning, samt Jens Kristian Bjerg, Nr. Nebel Entreprenørforretning.

Læs mere

Hund Sø “igen i løbetid” 2017

3. december 2017

Der var ganske mange folk mødt op til indvielsen af vådområdeprojekterne Hund Sø og Biskæret den 3. dec. 2017, hvor Hund Sø havde været i forlænget løbetid i adskillige måneder. Ved den officielle ceremoni, hvor søen igen er fyldt op med vand afgraver Vils Entreprenørforretning den sidste jordbræmme ved Kongevejen, således at vandet igen strømmer til Sejerslev Bæk – en udgift på ganske få “rigsdaler”.

Læs mere

Legind Sø som pionerprojekt

15. december 2011

Legind Sø blev det første realiserede naturgenopretningsprojekt i Jylland efter naturforvaltningslovens vedtagelse. Højby Sø på Sjælland blev realiseret omtrent samtidig hermed. Legind Sø kan derfor med rette karakteriseres og beskrives som et pionerprojekt. I det følgende er anført uddrag fra Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land, Kjeld Hansen synspunkter.

Læs mere

Omvendt Dalgas

16. april 1994

Legind Sø er i 2020 efter små 600 vandudskiftninger og mere end 80 tilsynsbesøg rig på undervands-vegetation og i god balance, men der er stadig plads til forbedringer med hensyn til aktuel næringsstof-belastning, jf. Danmarks Miljøportal.

Læs mere