Kompetencer

Arbejdsområder

Naturgenopretning og pleje af naturområder

Næringsstofudvaskning

Erosion og recipientbeskyttelse

Okkerudledning, potentiale og dokumentation

Jord- og grundforbedring

Dræning og afvanding

Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering

Partsfordeling ved anlæg/drift af vandløb


CV

1998-2022:
Projektleder i PV\ Natur & Miljø Rådgivning,

1990-1998:
Projektleder i Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen,

1975-1990:
Konsulent i Hedeselskabet, Miljøteknisk Afdeling / Forsøgsvirksomheden,

1974-1975:
Videnskabelig assistent på Landbohøjskolen.

1974:
Agronom