Udarbejdelse af partsfordeling for vandløb i Billund Kommune

Vesterbæk har et topografisk opland på ca. 0.5 km2

Udarbejdelse af ny partsfordeling for det private vandløb Vesterbæk på en 1,9 km delstrækning øst for Vorbasse i Billund kommune. For Billund kommune skal udarbejdes forslag til nye vedligeholdelses bestemmelser for det private vandløb Vesterbæk, der er rørlagt med Ø 100 cm rør på en 763 m delstrækning (st. 1.137-1.900). Vandløbet ligger med ringe faldforhold og har et åbent forløb på strækningen st. 0 – st. 1.137. Forslaget vil blive baseret på en revurdering af de afvandingsmæssige interesser, der knytter sig til vandløbet i dag samt på afvandingshistorik og tidligere vandløbsretslige afgørelser for vandløbsreguleringer i området.

Udarbejdelse af ny partsfordeling for det private vandløb Vesterbæk på en 1,9 km delstrækning øst for Vorbasse i Billund kommune.

Vesterbæk med et topografisk opland på ca. 0.5 km2

For Billund kommune skal udarbejdes forslag til nye vedligeholdelses bestemmelser for det private vandløb Vesterbæk, der er rørlagt med Ø 100 cm rør på en 763 m delstrækning (st. 1.137-1.900). Vandløbet ligger med ringe faldforhold og har et åbent forløb på strækningen st. 0 – st. 1.137. Forslaget vil blive baseret på en revurdering af de afvandingsmæssige interesser, der knytter sig til vandløbet i dag samt på afvandingshistorik og tidligere vandløbsretslige afgørelser for vandløbsreguleringer i området.

Danmarks højdemodel indeholder de grundlæggende data som skal anvendes i en ny partsfordeling
Udklip af matrikelkortet