Okkerforundersøgelser Åbenrå Kommune

Dokumentation af jordprofil ved puljet jordprøvetagning

Gendræning af okkerpotentielle arealer for private lodsejere.

Gendræning af okkerpotentielle arealer for private lodsejere.

Der er gennemført okkerforundersøgelser på en række privatejede tidligere drænede arealer med henblik på belysning af okkerproblematik i forbindelse med gendræninger og godkendelser heraf i henhold til gældende vandløbslovgivning.