Publikationer

Nielsen, P. V. 1998.
Agerdyrkning med udbytte og tab.
Effektivt Landbrug Special 18/98: pp 6-9.

Christiansen, R., Pedersen, J. og Nielsen, P. V. 1997.
Landbruget mister terræn.
Vand & Jord 1/97: pp 8-11.

Nielsen P. V. 1996.
Når jord forsvinder.
Jord og Viden 20/96: pp 24-27.

Nielsen, P. V. og Marcus, E. 1996.
Sætninger.
Viborg amt 1996, 38 pp.

Nielsen, P. V. og Hansen A. C. 1995.
Våde enge og tørre dyrkningsfrie bræmmer.
VÆKST 1/95: pp12-13.

Nielsen, P. V. og Marcus, E. 1995.
Jord- og næringsstoftab fra landbrugsarealer. Jorderosion på vandløbsnære arealer – en diffus, men synlig kilde!
VÆKST 1/95, pp. 16-19.

Nielsen, P. V., Levesen, B. og Rasmussen, K. 1995.
Erosion ved fem vandløb i Vejle Amt.
Vand & Jord 2/95: pp 64-68.

Nielsen, P. V. og Johansen, V. P. 1995.
Erosion og slam.
Vand & Jord 2/95: pp 84-85.

Granat, H. J. og Nielsen, P. V. 1995.
Jordbundsudvikling og erosion af danske jorder.
VÆKST 4/95: pp. 2-7.

Nielsen, P. V. 1995.
Erosion ved fem vandløb i Vejle Amt 1994.
Udgivet af Vejle Amt, Teknik og Miljø. 31 pp.

Riis, N., Matthiesen, J. P. & Nielsen, P. V. 1994.
Våde enge inden længe.
VÆKST 4/94: pp. 2-6.