Karup Å vandløbsrestaurering 2020-2022

Udklip_arbejdskort110620_dok

Okkerundersøgelse af areal ved Karup Å for Ikast-Brande Kommune.

Fjernelse af spærring RIN-00234 ved Agerskov Dambrug kan indebære grundvandssænkning i et okkerklasse II område. Der gennemføres okkerforundersøgelse med tilhørende konsekvensbeskrivelser for eventuel potentiel pyritoxidation ved valgt detailplan.