Vådområdeprojekt Ilsø

Ilsø Vådområde set fra SV (Ilsøvej)

Forundersøgelse og detailplan for vådområdeprojekt Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune)

For Viborg Kommune gennemføres forundersøgelse af et vådområde på ca. 16 ha i Ilsø ved Hjorthede. Forundersøgelsen er forelagt lodsejerne i området og der er indgået aftale om udarbejdelse af en detailplan for vådområdet. Der er endvidere vedtaget planer om separatkloakering af Ilsø, som ligger i projektoplandet. Den eksisterende regnvandledning fra Ilsø gennem projektområdet skal tages ud af drift. For Energi Viborg Vand A/S gennemføres i stedet detailplanlægning for etablering af en Rensedam med placering ved Ilsøvej i vådområdet.