PV\ Natur & Miljø Rådgivnings

 Arbejdsark downloads

Diskussionsoplæg til mødet 1/9 2009 vedr. Hundsø i Morsø Kommune
Diskussionsoplag310809_wor_DIAS
 

Rapportering 30.09.10

Retablering af Hundsø

Bilag 10.0 d. 17.09.2010

Arealklassifikation

 
 
Sammendrag
 
Rapport
Seneste rettelser: Side4  Side29
 
Rapport_tekstbilag
 

Kortbilag (seneste datering anført i parentes)

Kortbilag1.0   Oversigtskort 2010 (11.09.2010)
Kortbilag1.1   Oversigtskort 1930 (11.09.2010)
Kortbilag1.2   Oversigtskort 1882 (11.09.2010)
Kortbilag1.3   Oversigtskort 1770 (11.09.2010)
Kortbilag1.4   Sejerslev Sogn 1793 (11.09.2010)
Kortbilag1.5   Ortofoto 2008 (11.09.2010)
Kortbilag2.0   Grundkort (11.09.2010)                 [Arb.kort til ejendoms_forundersøgelse]
Kortbilag3.1   Terræn og opland (11.09.2010)
Kortbilag3.2   Terrænmodel (11.09.2010)
Kortbilag4.1   Kulturteknik(11.09.2010)
Kortbilag4.2   Kulturteknik/ drænsystemer (11.09.2010)
Kortbilag4.3   Vandstande målt (11.09.2010)
Kortbilag5.1   Arealanvendelse (30.09.2010)
Kortbilag5.2   Fortidsminder mv. (11.09.2010)
Kortbilag6.0   Jordbund/ Jordprøvesteder (11.09.2010)
Kortbilag7.0   Afvandingstilstand (11.09.2010)
Kortbilag8.1   Sætninger 1966-2010 (11.09.2010)
Kortbilag9.0   Ledninger (11.09.2010)
Kortbilag10.0 Arealklassifikation (17.09.2010)
Kortbilag10.1 Vandløbskorridor (11.09.2010)
Kortbilag10.2 Jordarbejder mv. skitser (11.09.2010)
 

Notat oktober 24.10.11

 

Genetablering af Hundsø med et justeret projektområde på 96,59 ha - oktober 2011

Bilag 11.4 Notat om N-balance for et udvidet projektområde udskrift 031111 er gældende
Bilag 11.4_Kortbilag 1
Bilag 11.4_Kortbilag 2
Bilag 11.4_Regneark_Syd
Bilag 11.4_Regneark_Nord
 
Ekstensiv vandløbsopmåling 12.04.10

VASP-format Sejerslev Bæk: SejerslevB_VAS (04.04.12 ikke kvalitetskontrolleret)

VASP-format Hundsø Kanal: HundsøKanal_VAS (04.04.12 ikke kvalitetskontrolleret)

 
Startside