Igangværende projekter

Projektering af Rensedam

1. juli 2020

Forundersøgelse og detailplan for Rensedam ved separatkloakering i Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune). For Energi Viborg Vand A/S.

Læs mere

Oplandsafstrømning og spildevand i Morsø Kommune

25. maj 2020

Udredninger omkring oplandsafstrømning og spildevandsforhold lokalt i kommunen (Morsø Kommune). For Morsø Spildevand A/S

Læs mere

Tøndermarsken

25. maj 2020

Okkerundersøgelser i Tønder marsken for private lodsejere.

Læs mere

Karup Å vandløbsrestaurering

25. maj 2020

Okkerundersøgelse af areal ved Karup Å for Ikast-Brande Kommune.

Læs mere

Vådområdeprojekt Ilsø

25. maj 2020

Forundersøgelse og detailplan for vådområdeprojekt Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune)

Læs mere

Vindum Skov

25. maj 2020

Okkerundersøgelse i Vindum Skov for Naturstyrelsen Kronjylland

Læs mere

Vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær

25. maj 2020

Detailprojekt, udbud og tilsyn vedr. vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær samt udarbejdelse af nye vedtægter for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag (Morsø Kommune)

Læs mere