Vådområde Ilsø realiseres 2021

Konsekvenskort for vådområdeprojekt

Udarbejdelse af diverse myndighedsansøgninger samt af udbudsforskrifter for realisering af vådområdeprojekt detailplan Ilsø ved Hjorthede i Viborg Kommune.

Udarbejdelse af diverse myndighedsansøgninger samt af udbudsforskrifter for realisering af vådområdeprojekt detailplan Ilsø ved Hjorthede i Viborg Kommune.

Detailplanen er tilpasset diverse nyanlæg, specifikt en rensedam i forbindelse med separatkloakering i vådområdets topografiske opland. For Viborg Kommune skal rådgiver endvidere forestå byggeledelse og gennemføre fagtilsyn med projektgennemførelsen i sensommeren 2021.