Herregården Odden naturrestaurering

Bilagx_Arbejdskort120220_naturrestaurering_malerier1500_besk_dok

Forundersøgelser ved Herregården Odden i Hjørring kommune.

Forundersøgelse og konsekvensanalyse ved genopretning af vådområde på Herregården Odden i Hjørring Kommune. Gennemførelse af en række foreløbige udredninger og præsentationer omkring anlægsstrategien. Projektet skal koordineres med vandløbsrestaurering i henhold til de gældende vandhandleplaner for Skeen Møllebæk.