Vindum Skov

Opstemning II i Vindum Skov

Okkerundersøgelse i Vindum Skov for Naturstyrelsen Kronjylland

Genskabelse af naturlig hydrologi i Vindum Skov ved eliminering af opstemninger I og II vil indebære ændringer i områdets grundvandstand.

Der er tale om okkerklasse I arealer, hvor en okkerforundersøgelse er påkrævet. Der gennemføres vurderinger og simuleringer af vandspejlsforløb i Gammelkær Å. Der er ligeledes gennemført såvel prøvetagning, pyritanalyse som modelberegning af forventet jernudvaskning til vandløbet Gammelkær og Rind Å ved en genskabelse af naturlig hydrologi i Vindum Skov.