Vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær

IMG_1048_besk_dok

Detailprojekt, udbud og tilsyn vedr. vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær samt udarbejdelse af nye vedtægter for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag (Morsø Kommune)

Vådområdeprojektet er beliggende i Sillerslevøre Landvindingslag.

Detailplanen har været udfordret af og defineret af jordbundsforhold med organogen jord til stor dybde. Ikke mindre end 3 geotekniske firmaer har afgivet hver deres vurderinger, som ligger til grund for den valgte detailplan, hvor det nærliggende sommerhusområde ikke påvirkes, mens oplandsafstrømningen fra et ca. 800 ha stort topografisk opland stadig pumpes op i Limfjorden. Vådområdets grundvandstand er hævet således at afvandingspumpernes løftehøjde reduceres til typisk kun 0,5 m. Store dele af såvel vådområdet som sommerhusområdet ligger under Limfjordens vandstand, men er effektivt beskyttet af det eksisterende kystdige.

Anlægsarbejdet blev udført fra efteråret 2018 og frem til afleveringsforretningen den 31. oktober 2019. Der har efterfølgende i lyntempo udviklet sig en righoldig natur i projektområdet frem til indvielsen, som fandt sted på en smuk augustdag, den 28.08.2021.

Indvielse af Sillerslev Ørding Kær vådområdeprojekt 28. aug. 2021

Udvalgsformand Meiner Nørgaard, Morsø Kommune redegør for projektets historik og forestår indvielsen.
Udvalgsformand Meiner Nørgaard, Morsø Kommune, redegør for vådområdeprojektets historik og forestår indvielsen.
Sillerslevøre Pumpelags formand Niels Pöckel beretter om det store samarbejdsprojekt samt om pumpelagets driftserfaringer efter vådområdets etablering.
Jacob V. D. Bruun, Morsø Kommune, ved søbredden med et informatorisk resumé af resultatet og den biologiske udvikling i området. Jeg citerer min ægtefælde: “Den bedste projektredegørelse hun har oplevet ved deltagelse i mange indvielsesceremonier”