Vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær

IMG_1048_besk_dok

Detailprojekt, udbud og tilsyn vedr. vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær samt udarbejdelse af nye vedtægter for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag (Morsø Kommune)

Vådområdeprojektet er beliggende i Sillerslevøre Landvindingslag.

Detailplanen har været udfordret af og defineret af jordbundsforhold med organogen jord til stor dybde. Ikke mindre end 3 geotekniske firmaer har afgivet hver deres vurderinger, som ligger til grund for den valgte detailplan, hvor det nærliggende sommerhusområde ikke påvirkes, mens oplandsafstrømningen fra et ca. 800 ha stort topografisk opland stadig pumpes op i Limfjorden. Vådområdets grundvandstand er hævet således at afvandingspumpernes løftehøjde reduceres til typisk kun 0,5 m. Store dele af såvel vådområdet som sommerhusområdet ligger under Limfjordens vandstand, men er effektivt beskyttet af det eksisterende kystdige.