Uddannelse og Beskæftigelse

Agronom 1974.

Naturgenopretning og pleje af naturområder,

næringsstofudvaskning, erosion og recipientbeskyttelse,

jord- og grundforbedring, dræning og afvanding,

vandløbsvedligeholdelse og -restaurering.

1998-2012: Projektleder i PV\ Natur & Miljø Rådgivning,

1990-1998: Projektleder i Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen,

1975-1990: Konsulent i Hedeselskabet, Miljøteknisk Afdeling / Forsøgsvirksomheden,

1974-1975: Vidensk. assistent på Landbohøjskolen.