Tema: Erosion og tab af fosfor fra landbrugsjord

pdffiler/Erosion2001_2002.pdf
pdffiler/bilag1.htm
pdffiler/bilag2.htm
pdffiler/bilag3.htm
pdffiler/bilag4.htm
pdffiler/bilag5.htm
pdffiler/bilag6.htm
pdffiler/figur1.htm
pdffiler/figur2.htm
pdffiler/fotolbnr11.htm
pdffiler/fotolbnr12.htm
pdffiler/Dyrkningsvejledning.pdf

Registeringer af erosion er udført i forbindelse med gennemførelse af et demonstrationsprojekt for

Reduceret jordbearbejdning

Demonstrationsprojektet med reduceret jordbearbejdning er nu afsluttet. Resultater fra projektet kan ses i den afsluttende rapport, som kan udskrives fra

LRØ Dansk Landbrugsrådgivning's hjemmeside, se www.lro.dk

Kontakt eventuelt planteavlskonsulent Marianne Haugaard,

E-mail mha@lro.dk.