Produkter 3  

Planlægning af Vandløbs-regulering og -restaurering

samt udarbejdelse af forslag til fordeling af anlægs- og driftsudgifter.

Vandløbsdrift samt afklaring af vandløbs-retslige spørgsmål i forbindelse hermed.

 

 

     

Biofoto

Udarbejdelse af Vandløbs-regulativer og Kvalitets-forskrifter

i forbindelse med miljø-

venlig vandløbsvedlige-

holdelse og naturpleje.