Produkter 2  

Erosion & bræmmer.

Kortlægning af erosionsomfang på vandløbsnære dyrkningsarealer og udarbejdelse af forslag til erosionsdæmpning samt udlægning af vandløbsbræmmer ved

Anvendelse af "Vejledning 1999".

 

Foto: P. V. Nielsen
 

Foto:P. V. Nielsen

 

 

Projektering og Anlægsarbejde.

Udarbejdelse af detailplan for anlægsarbejde og eventuelle afværgeforanstaltninger i forbindelse med naturrestaurering.

Udarbejdelse af udbudsmateriale, udlicitering af opgaver og tilsyn.

 

Tilbage Startside Næste