Produkter 1  

Planlægningsopgaver og

Forundersøgelser

til naturgenopretnings- og vådområde-

projekter. Registreringer af fysiske

rammer, beregninger og vurderinger

af konsekvenser ved gennemførelse

af projekt.

 

Jydsk Luftfoto

 

 

Udredningsopgaver

Vedrørende natur- og miljø.

Undersøgelser og præsentation

af eksempelvis grundvandstand,

afvandingsforhold, terræn, sætninger,

erosion og okkerforekomster m.v.

 

 

Tilbage Startside Næste