Uddannelse og fagområder
  • Agronom 1974.
  • Naturgenopretning og pleje af naturområder. Næringsstofudvaskning,
  • Erosion og recipientbeskyttelse.  Jord- og grundforbedring,
  • Dræning og afvanding. Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering.
Beskæftigelse
  • 1998: Konsulent i PV\ Natur & Miljø Rådgivning.
  • 1990-1998: Projektleder i Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen,
  • 1975-1990: Konsulent i Hedeselskabet, Miljøteknisk Afdeling / Forsøgsvirksomheden,
  • 1974-75: Videnskabelig assistent på Landbohøjskolen.
Arbejdsresultater der er synlige i det danske landskab

Nørremølle enge ved for Viborg Nørresø

View fra indvielsen den 25. maj 2013

Grynnerup Sø

Fra Indvielsen, den 7.aug. 2012

Bjerre Engsø

Fra Indvielsen juni 2010

Sundby Sø

Set fra Søbakkerne mod nord - Okt. 2008 (foto HSK)

Rettrup Kær Sø

Ca. 2 mdr. efter indvielsen, 2004

Rettrup Kær Sø

Afløbet ca. 1 år efter indvielsen

Rettrup Kær Sø 2005

 
Foto taget den 22. januar 2005, ca. 2 mdr. efter indvielsen af  VMPII-projekt Hvidbjer Enge i Viborg Amt. Fotoet er taget fra et fjernstyret modelfly af amatørfotograf Henning Nørreris, 8832 Skals.

 

 

                            Legind Sø 1999

Iøjnefaldende resultater fra nord til syd på Mors:

Hundsø er fyldt op den 03. dec. 2017

Indvielse031217. Videoklip1

Indv. videoklip 2

Indv. Videoklip 3

Indv. Videoklip 4

Indv. Videoklip 5

Afløb nod Nord til Sejerslev Bæk genetableret

Video:  Indvielse af vådområdeprojekt Hund Sø & Biskæret på Nordmors

 

 

          Legind Afvandingskanal 1991

 

Under udførelse Retablering af Sillerslev Ørding Kær, Å og Sø på Sydmors

Byggemødet, den 8. april 2019 ved Pumpestationen bag Fjorddiget i Sillerslev

Foto Peter Mørk/ NORDJYSKE Medier. Morsø Folkeblad var tilstede denne dag. Planmæssig fremdrift. Indvielse forventes senere på året, 2019.

 

produkter1 • produkter2 • produkter3 • referencer1 • referencer2 • referencer3 • publikationer • stab og partnere • job og uddannelse • tema_erosion • tema_VMPII • tema_terrænsænkninger

Startside Næste