PV\ Natur & Miljø Rådgivnings

 Kundeservice side og downloads

 
 • Filer, som kan downloades uden adgangskode findes i første kolonne

 • Filer, som kun kan downloades med adgangskode samt fotogalleri findes i anden kolonne

 • Første kolonne Anden kolonne
  Bygningsopmålinger:

  Oversigtskort

  Kontrolmaaling_16_09-2009_brev

  Kontrolmaaling_16_09_2009_data

  Kontrolmaaling_20_08-2008_brev

  Kontrolmaaling_20_08_2008_data

  Kontrolmaaling_04_10_2007_brev

  Kontrolmaaling_04_10_2007_data

   

          Digeopmåling 2008

          Digeopmålingen den 10. marts 2008: Oversigtskort(bilag5.1)

          Digeopmålingen den 10. marts 2008: CrossSections nr1-45 af diget

          Digeopmåling den 10. marts 2008: Længdeprofil_Digekrone

             Digeopmåling 2009

           St. 90-211: DigeTværprofiler_sept2008_dec2009      -    

  Sætninger:

  Den_24_03_2010_a

  Den_24_03_2010_b

  Den_03_12_2009_a

  Den_03_12_2009_b

  Den_14_09_2009_a

  Den_14_09_2009_b

  Den_16_04_2009_a

  Den_16_04_2009_b

  Den_19_08_2008_a

  Den_19_08_2008_b

  Den_19_05_2008_a

  Den_19_05_2008_b

  Den_18_03_2008_a

  Den_18_03_2008_b

  Den_15_01_2008_ac

  Den_15_01_2008_bc

  Den_15_01_2008_a

  Den_15_01_2008_b

  Den_30_10_2007_a

  Den_30_10_2007_b

  Den_03_10_2007_a

  Den_03_10_2007_b

  Den_02_10_2007

   
   

  Den_18_09_2007

  Den_11_09_2007

   

  Projekt Sundby Sø

  Thy Statsskovdistrikt 

  Rapport

   

  Bilag 1.0 Oversigtskort Deloplande og vandløb

  Bilag 2.0

  Grundkort & Matrikelkort

  Bilag 3.0

  Projekterede anlægsarbejder

  Bilag 4.1

  Scenarium I Vandspejl i kote 0,19 m DVR90

  Bilag 4.2

  Scenarium II Vandspejl i kote 0,44 m DVR90

  Bilag 5.1

  Plan for diger, stryg, lednings- og stianlæg mv.

  Bilag 5.2

  Plan for udlægning af fyld mellem dige-krone og nabogrund

  Bilag 5.3

  Tværprofil af dige - linie 6, st. 146 med fiskebro og spang

  Bilag 5.5

  Tværprofil af stryg, st. 5.523 m

  Bilag 6.1

  Plantegning for Sundby Å, St. 2.530-3.155 mv.

  Bilag 6.2

  Plantegning for privat sø og Ndr. Skjoldborg Bæk

  Bilag 6.3

  Plantegning for Møgelvang Bæk

  Bilag 6.4

  Plantegning for private udløb Matr. nr. 31 m.fl. Sdr. Skjoldborg By

  Bilag 6.5

  Plan for Stianlæg, St. 250-4.900 samt for terrænregulering

  Bilag 8.2

  Fiskebro på dige, st. 146 Foto-prototype set fra Nord

  Bilag 8.3

  Fiskebro på dige, st. 146 Foto-prototype set fra Øst

  Bilag 9.0

  Plan over mulige adgangsveje, Højde- og planfikspunkter mv.

  Bilag 10.1

  Højvandsslusen i sundby Å. Plan- og snittegninger

  Bilag 10.2

  Højvandsslusen i Sundby Å, Fotos af beslag mv.

  Bilag i pdf-format på dette link:

  http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandnord/Thy/sundbysoe/

   

  Erosion på areal ved Hedensted

  Reduceret jordbearbejdning 2003-2005

  Vejle Amt og LRØ

  Rapportudkast 2005_11_25:

  Rapport_2005_11_25.pdf  ▪  

  Bilag8_2005-11-25.pdf

   ▪  

  Bilag9_2005-11-21_s1_6.pdf

   

  MapInfo-bilag

  Rapportbilag 1-7

   

   

  Sillerslev

  Notat050706

   

  Bilag1_1_7             Bilag_5_3                 Bilag_7_1             Bilag_7_2 

   

  Bilag 2.1

  Kvartærgeologiske jordarter

  Bilag 2.2

  Kanaler, Veje og Bygninger mv.

  Bilag 3

  Opmåling 1956

  Bilag 4.1

  Opmåling 1996 & 2006

  Bilag 4.2

  Opmåling 2006 Faste punkter

  Bilag 5.1

  Terrænmodel 2006

  Bilag 5.2

  Terræn 1956 Terræn 2006

  Bilag 6.1

  Scenarium I Saltvandsløsning

  Bilag 6.2

  Scenarium II Sø kote 0,0-0,5 m

  Bilag 6.3

  Scenarium III Sø kote 0,0 m

   

  Nørremølle Enge vmpII

  Rapport170706a

  Detailplan

  oploadet den 7/8

  Detailplanbilag, den 15.07.06

  Bilag 10.0

  Detailplan Oversigt med kortudsnit

  18.07.2006

  Bilag 10.1

  Terrænreg. ved Nørremøllevej

  18.07.2006

  Bilag 10.2

  Regnvandsudløb REC5_02

   

  18.07.2006

  Bilag 10.3

  Regnvandsudløb REC5_03

  18.07.2006

  (udføres ikke)

  Bilag 10.4

  Regnvandsudløb REC4_19

  17.07.2006

  Bilag 10.5

  Plan for sivegrøft og sø

  18.07.2006

  Bilag 10.6

  Sivegrøft, tracé / længdeprofil

  17.07.2006

  Oversigtskort til

  godkendelse

  efter vandløbsloven

   Detailplanbilag, den 7/8 2006 i pdf-format:

  Bilag10.0 - Bilag10.1 - Bilag10.2 - Bilag10.3 - Bilag10.4 - Bilag10.5 - Bilag10.6

   

     
  Nørremølle enge vådområdeprojekt

  Detailplan juni 2010

  DetailplanRapport220610   Bilag10.1   Bilag10.2   Bilag10.3   Bilag10.4   Bilag10.5   Bilag10.6
     
  Nørremølle enge vådområdeprojekt

  Detailplan maj 2011

  DetailplanRapport160511   Bilag10.1   Bilag10.2   Bilag10.3   Bilag10.4   Bilag10.5   Bilag10.6
     

  Godkendelse_Udkast161006.pdf

  Projektforslag_Oktober2006_10_13.pdf

  den 16/10 2006

   Godkendelse af vandløbsregulering og dræning mv.

   i Lundtang, Blaabjerg Kommune

  Bilag 1.0

  Private vandløb. Oversigtskort

  Bilag 2.0

  Plankort Vandløbsregulering

   

  Se seneste udkast:

  Bilag1_0.pdf - Bilag2_0.pdf - Bilag3_0.pdf - Bilag4_1.pdf - Bilag4_2.pdf

     
  Skjold Å vådområdeprojekt

  Slutfolder_medbilag           Rapport041001

     
    Grynderup Sø Vådområdeprojekt*****
  Grynderup Sø vådområdeprojekt  
  Pdf-filer af rapportekster

  Rapport_Grynderup       Sammendrag_Grynderup     

  Pdf-filer af rapportbilag

  Bilag1    Bilag1.2    Bilag1.3    Bilag 2.0     Bilag3.0

   

  Terraenkort      Bilag 4.0       Bilag 5.1     Bilag 5.2  

   

    Bilag 6.1     Bilag 6.2      Bilag 7.0      Bilag 8.0    

   

    Bilag 9.1     Bilag9.2     Bilag10.0

   

   Tekstbilag_5stk

  Vandstande Vestre Landkanal 2008  

   Rapport231208     Bilag1     Bilag2     Bilag3     Bilag4     Bilag5

   

  Sdr. Rind Vandløbsregulering 2007  Se alle dokumenter på Viborg Kommunes hjemmeside: www.Viborg.dk

  http://www.viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/66CDDF06600A828AC1257317002CDC54?OpenDocument

   

  Ryland

  Bilag1_Solmer

  Arbejdskort220408_2000

  Arbejdskort220408_5000

  Projektforslag, skitser den 4/6 2008:

  Plantegninger_Bilag_3.1_3.2_3.3

  Længdeprofiler_proj_rørledninger_mv

  Skitser 01.09.2008 Vandløbsregulering

  Overordnet princip, ingen ændring af søvandspejl. Drænvand og tagvand (overfladevand) separeres. Gl. 7" lerrørsledning opretholdes intakt, men suppleres med vandløbskorridor og åbent vandløb.

  Skitser 01.09.2008 Regnvandsbassin

  Overordnet princip, ingen fordelingsbrønde. Drænvand og tagvand (overfladevand) separeres.

   

   

  Til Forsiden

     
     
     
     
     
     

  Kunder og andre interesserede kan få oplyst adgangskoder
  ved henvendelse til PV\ Natur & Miljø Rådgivning.
  Ønsker kan formuleres/sendes i ovenstående tekstområde

  • Startside • produkter1 • produkter2 • produkter3 • referencer1 • referencer2 • referencer3 • publikationer • stab og partnere • job og uddannelse • tema_erosion • tema_VMPII • tema_terrænsænkninger •