Igangværende opgaver (aktuelle kunder):

Detailprojekt, udbud og tilsyn vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær (Morsø Kommune)     -    Detailplan og partsfordeling regulering af Kvl. Kirkebæk & Bjiselbæk (Aabenraa Kommune)  -  Detailplan og partsfordeling, udbud og tilsyn ved regulering af kvl. Afløb fra Gamst Mose (Vejen Kommune)   -   Udarbejdelse af nye vedtægter for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag (Morsø Kommune)  -   Forundersøgelser af vådområdeprojekt (Viborg Kommune) m. fl. -    Udredninger omkring oplandsafstrømning og spildevandsforhold lokalt i kommunen, vvm screening og vandløbsretslig godkendelse efter vandløbsloven (Morsø Kommune)     -      En række andre opgaver for  kommuner, private naturforvaltere m. fl