Igangværende opgaver (aktuelle kunder):

Detailprojekt, udbud og tilsyn vådområdeprojekt Sillerslev Ørding Kær (Morsø Kommune)     -    Detailplan og partsfordeling regulering af  Bjiselbæk (Aabenraa Kommune)  -   Udarbejdelse af nye vedtægter for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag (Morsø Kommune)  -   Forundersøgelser af vådområdeprojekt Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune) m. fl. -   Okkerundersøgelse i Vindum Skov for Naturstyrelsen Kronjylland   -  Okkerundersøgelse af areal ved Lægan Pumpestation ved Vidåen i Tønder Kommune.   - Udredninger omkring oplandsafstrømning og spildevandsforhold lokalt i kommunen (Morsø Kommune)     -      En række andre opgaver for  kommuner, private naturforvaltere m. fl