Igangværende opgaver (aktuelle kunder):

Detailprojekt og udbud mv. for vådområdeprojekter Hund Sø og Biskæret (Morsø Kommune)     -     Detailprojekt og tilsyn ved genslyngning af kvl. Bølling Sø Kanal (Naturstyrelsen, Midtjylland/ Ikast-Brande Kommune)  -  Detailplan og partsfordeling regulering af Kvl. Kirkebæk & Bjisel Bæk (Aabenraa Kommune)  -  Detailplan og partsfordeling ved regulering af kvl. Afløb fra Gamst Mose (Vejen Kommune)   -   Udarbejdelse af nye vedtægter for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag (Morsø Kommune) m. fl. -    Udredninger omkring oplandsafstrømning og spildevandsforhold lokalt i kommunen, vvm screening og vandløbsretslig godkendelse efter vandløbsloven (Morsø Kommune)     -      En række andre opgaver for  kommuner, private naturforvaltere m. fl.