PV\ Natur & Miljø Rådgivning

 Vandløbsprojekt Gudenå &Tørring-Ølholm Bæk

 Projekt samt bilag kan ses her

Resumé:

Nyt liv i Uldum Kær

Resume_raatekst  

Arealanvendelse

Scenarium Alternativ 1

Scenarium Alternativ 2

  Projektet 1,4 MB Projekt og bilag (én fil) 21,8 MB
  Kortbilag: Notater (tekstbilag):    
  Bilag 1.0 Notat 1    
  Bilag 1.1 Notat 2    
  Bilag 1.2 Notat 3    
  Bilag 1.3 Notat 4    
  Bilag 2.0 Notat 5    
  Bilag 3.1 Notat 6    
  Bilag 3.2 Notat 7    
  Bilag 4.1 Notat 8    
  Bilag 4.2 Notat 9    
  Bilag 4.3      
  Bilag 5.1      
  Bilag 5.2      
  Bilag 6.1      
  Bilag 6.2      
  Bilag 7.1      
  Bilag 8.1      
  Bilag 9.1      
  Bilag 9.2      
  Bilag 10.1      
  Bilag 10.2   Okkerforundersogelse 7/7 2008
 

Til Forsiden