PV\ Natur & Miljø Rådgivnings

 Arbejdsark downloads

Forslag til ny partsfordeling

Oplæg til midtvejsmøde 8/6 kl. 10.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sillerslev vådområdeprojekt 2012
Bilag12_7_Notat_om_udvidet_Fosforundersogelse270513_m4stkBilag.pdf   27/5 2013
Afrapportering  - den 30. juni 2012
Kortbilag dateret 21.06.12 - 30-0612 og rapporttekst dateret 30.06.12

Tekst:

Bilag10_0_Arealklassifikation på Google earth kml-fil     Download på harddisk og åben kmz-filen i Google Earth
Rapport_Forside_300612
Rapport_plotfil_300612
Rapport hovedafsnit
Forord Bilagsfortegnelse og Sammendrag - Indledning - Registreringer -   Projekterede ændringer - Konsekvenser

Kortbilag       KortBilagsfortegnelse

Bilag1_0_300612_Oversigtskort2011wor.pdf
Bilag1_1_300612_Oversigtskort1943wor.pdf
Bilag1_2_300612_Oversigtskort1917wor.pdf
Bilag1_3_300612_Oversigtskort1880wor.pdf
Bilag1_4_210612_Ortofoto2008wor.pdf
Bilag2_0_210612_Grundkort3wor.pdf
Bilag3_0_210612_Terrandatawor.pdf
Bilag4_1_210612_Kulturteknikwor.pdf
Bilag4_2_300612_Kulturteknik_draensystemerwor.pdf
Bilag4_3_210612_Vandstandewor.pdf
Bilag5_1_210612_Arealanvendelsewor.pdf
Bilag5_2_210612_Fortidsmindermvwor.pdf
Bilag6_0_210612_JordbundJordprovestederwor.pdf
Bilag7_0_210612_Afvandingstilstandwor.pdf
Bilag8_1_SaetningerV_210612.pdf
Bilag8_2_SaetningerO_210612.pdf
Bilag9_0_210612_LedningerogPlanerwor.pdf
Bilag10_0_300612_Arealklassifikationwor.pdf
Bilag11_1_210612_TekniskeData1wor.pdf
Bilag11_2_210612_TekniskeData2wor.pdf
Bilag11_3_210612_TekniskeData3wor.pdf
Bilag11_4_210612_TekniskeData4wor.pdf
Bilag11_5_210612_TekniskeData5wor.pdf

 

 

 

Tekstbilag

Bilag12_0_Notat_om_N-balance
Bilag12_1_Notat_om_jordbundsundersøgelse
Bilag12_2_Notat_om_Fjorddige_og_hofder
Bilag12_3_Notat_om_Hojvandsstatistikker
Bilag12_4_Notat_om_overslagsberegninger_for_digeanlaeg
Bilag12_5_Notat_om_saetningsberegninger5s_mbilag
Bilag12_6_Notat_om_arkaeologiske_undersoegelser
Bilag13_1_Geoteknisk_notat
Bilag13_2_Geoteknisk_notat
Bilag13_3_Geoteknisk_notat
Bilag14_1_Biologisk_notat
Bilag14_2_Biologisk_notat
Bilag14_3_Biologisk_notat
 

Til forsiden