PV\ Natur & Miljø Rådgivnings

 Arbejdsark downloads

Frøslev By Vest
 
Registrering af dræn- og oplandsafstrømning til spildevandssystemet
 
Bilag Lodsejermødet Nørregade 3 onsdag, den 8. juli 2015 kl. 19-22
 
0_Notat efter lodsejermode_den 8. juli kl. 19-22.pdf
1_Arbejdskort_100615_Bilag1.pdf
2_Arbejdskort_250615_Bilag1.pdf
3_Arbejdskort_250615_Bilag2_100715.pdf
4_Arbejdskort_250615_Bilag2_Ejerforhold070715_72dpi_100715.pdf
5_Spildevandsplan2004-12_14_FROSLEV.pdf
6_SP1977-P13-Froslevpvn.pdf
7_Hojdemodellen_270812_10000dpi150wor.pdf
8_HistoriskMatrikelkort6000_1814_1965.pdf
9_Topografiskkort6000_1882.pdf
10_Topografiskkort6000_1917_56.pdf
11_Vandlob_DigitaliseretDraenx000_260812_4swor.pdf
12_Vandlob_DigitaliseretDraen2000_WestOest2s_260812wor.pdf
13_Vandsynsforretning 1943 i Froslev forsamlingshus_Renskrivning.pdf
14_Vandsynsforretning af 26021943.pdf
15_Vandsynsforretning af 22061943.pdf
16_Fordeling af udgifter 1943.pdf
17_Forslag til fordeling 1943.pdf

18_Udsnit_Hedeselskabets_draen_oversigtskort.pdf

19_Vandlob_DigitaliseretDraen2000_2__260812wor.pdf
20_Vandlob_DigitaliseretDraen2000_4_260812wor.pdf
21_Vandlob_DigitaliseretDraen2000_4_260812s2wor.pdf
22_Vandlob_DigitaliseretDraen2000_4_260812s3wor.pdf
 
 
Til forsiden